جهت نمایش جلوه های سه بُعدی پس زمینه، دستگاه از شما اجازه ی دسترسی به سنسور ژیروسکوپ را درخواست می کند.
Making Moments Special

Menu Icon
منوی دیجیتـال
تور ۳۶۰ درجه
VR Icon

کرج، عظیمیه، بلوار استقلال، بالاتر از میدان اسبی ۰۲۶ - ۳۲۵۵ ۵۹ ۶۱